Tegoroczny maturzysta z klasy 4e1, przygotowując się do matury z wiedzy o społeczeństwie ambitnie podszedł do trzech olimpiad przedmiotowych – Olimpiady COPTIOSH z Wiedzy o Społeczeństwie, LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz do XXV Olimpiady Wiedzy o Prawie. W każdej z nich zakwalifikował się do etapu centralnego, ale wybrał kierunek prawniczy, bo o takich studiach marzy – Olimpiadę Wiedzy o Prawie, której został laureatem.

GRATULACJE od całej społeczności szkolnej!