W dniach 23 stycznia i 16 lutego 2023 nasi uczniowie brali udział w warsztatach laboratoryjnych na UAM – Wydział Chemii w Poznaniu. Celem warsztatów było stawianie pierwszych kroków w laboratorium chemicznym. Przeprowadzali preparatykę związków nieorganicznych oraz wykonywali analizę miareczkową.