21 czerwca w auli mogliśmy obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Moralność pani Dulskiej” w wykonaniu uczennic klasy 2B. Inscenizacja została oparta na motywach dramatu Gabrieli Zapolskiej pod tym samym tytułem. Na przykładzie rodziny Dulskich autorka ukazała groteskowy obraz mieszczaństwa polskiego na początku XX wieku. Nazwisko Dulskiej dało początek pojęciu: „dulszczyzna”, czyli mieszczańska hipokryzja.

Dziękujemy za życzliwy odbiór naszej sztuki.