Wspomnień czar – spotkanie po latach

Tradycją naszej Szkoły jest, że pożegnanie maturzystów łączy się  ze spotkaniem z absolwentami sprzed 50 laty. W tym roku mieliśmy w progach liceum gościć naszych starszych kolegów zdających egzamin maturalny w roku 1971 lecz pandemia pokrzyżowała te plany. Nie zapomnieliśmy jednak
o nich i każdy otrzymał drobny upominek, będący wyrazem naszej więzi między pokoleniami licealistów.

Obejrzyjcie – zapraszamy!

– list Pani Dyrektor Violetty Zdunowskiej do Absolwentów rocznika 1971 – zobacz

– pamiątkowy dyplom – zobacz

– życzenia od młodszych kolegów, uczniów Liceum – zobacz