“Tłumaczenie nie jest kopią, lecz aktem twórczym”(Jose Ortega y Gasset)

Jagoda Frydryszak, uczennica klasy 1a, z powodzeniem wzięła udział w konkursie tłumaczeniowym...

Czytaj więcej