W dniach 3-5 kwietnia 2023 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne oraz wyjazd klas IV do Częstochowy. Poniżej publikujemy harmonogram zajęć dla poszczególnych klas:

Poniedziałek – 3 kwietnia 2023 r.

klasy I – III

– lekcje 1-4 – zgodnie z planem lekcji

– od lekcji 5:

  1. Osoby, które zadeklarowały udział w rekolekcjach:

Aula – 1a, 1b1, 1b2, 1c, 1d, 3e (p. I. Górska, p. J. Wucka, p. I. Bodylska, p. A. Górska, p. J. Tabaczyńska, p. D. Górna, ks. A. Wikariak)

Sala nr 102 – 1e (p. E. Sławska)

Sala nr 215 – 1f (p. K. Koralewska-Kaźmierska)

Sala nr 213 – 1g (p. M. Dzieciuchowicz)

Sala nr 110 – 2a (p. R. Czaja)

Sala nr 108 – 2b (p. H. Półtoraczyk)

Sala nr 204 – 2c (p. K. Domachowska)

Sala nr 101 – 2d (p. J. Rewers)

Sala nr 109 – 2e (p. K. Dębicka)

Sala nr 117 – 3a (p. S. Szuba)

Sala nr 210 – 3b (p. D. Michalska)

Sala nr 112 – 3c (p. M. Błaszak)

Sala nr 201 – 3d (p. R. Nowicki)

  1. Osoby, które zadeklarowały udział w lekcjach – lekcje wg podanego niżej planu

Klasy I

Lekcja 5 – klasy 1a, 1b1, 1b2, 1e, 1f, 1g – język polski (p. R. Gryczyński), sala nr 103

Lekcja 6 – klasy 1a, 1b1, 1b2, 1e, 1f, 1g – HIT (p. A. Murawiecka), sala nr 103

Lekcja 7 – klasy 1a, 1b1, 1b2, 1e, 1f – matematyka (p. G. Michalska), sala nr 103

Lekcja 8 – klasy 1a, 1b1, 1b2, 1e, 1f – HIT (p. A. Murawiecka), sala nr 103

Lekcja 9 – klasy 1b2 – informatyka (p. J. Rogowski), sala nr 3

Klasy II

Lekcja 5 – klasy 2a, 2b, 2c – język polski (p. H. Czajkowska),sala nr 2

Lekcja 6 – klasy 2a, 2b, 2c – język angielski (p. A. Winter), sala nr 2

Lekcja 7 – klasy 2a, 2b, 2c – język angielski (p. J. Zielińska), sala nr 2

Lekcja 8 – klasy 2a, 2b, 2c – informatyka (p. J. Rogowski), sala nr 3

Klasy III

Lekcja 5 – klasy 3a, 3b – język angielski (p. A. Winter), sala nr 207

Klasy 3d, 3e – fizyka (p. K. Stygar), sala 212

Lekcja 6 – klasy 3a, 3b – język angielski (p. J. Zielińska), sala nr 207

Klasy 3d, 3e – język angielski (p. M. Głowacki), sala nr 212

Lekcja 7 – klasy 3a, 3b – chemia (p. A. Przybylska), sala nr 207

klasy 3d, 3e – język angielski (p. M. Głowacki), sala nr 212

lekcja 8 – klasy 3a, 3b – język angielski (p. M. Góralczyk), sala nr 207

klasy 3d, 3e – matematyka (p. G. Michalska), sala nr 212

Klasy IV

  1. osoby, które zadeklarowały wyjazd do Częstochowy

godz. 6:00 wyjazd z Centrum Przesiadkowego na ul. Witkowskiej

  1. osoby, które zadeklarowały udział w lekcjach – lekcje wg podanego niżej planu

klasy: 4a1, 4b1

lekcja 1 – matematyka (p. J. Tabaczyńska), sala nr 207

lekcja 2 – matematyka (p. J. Rewers), sala nr 101

lekcja 3 – język polski (p. R. Czaja), sala nr 110

lekcja 4 – język polski (p. D. Michalska), sala nr 210

lekcje 5-6 – grupy: R32 (p. D. Waszak), sala nr 211

F32 (p. D. Górna), sala nr 3

H34 (p. I. Bodylska), sala nr 203

N36 (p. M. Idziak), sala nr 1

klasa 4c1

lekcja 1 – język polski (p. R. Czaja), sala nr 1

lekcja 2 – język polski (p. R. Czaja), sala nr 1

lekcja 3 – matematyka (p. J. Rewers), sala nr 1

lekcja 4 – matematyka (p. J. Rewers), sala nr 1

lekcje 5-6 – grupy: R32 (p. D. Waszak), sala nr 211

F32 (p. D. Górna), sala nr 3

N36 (p. M. Idziak), sala nr 1

klasy: 4d1, 4e1

lekcja 1 – język polski (p. I. Górska), sala nr 109

lekcja 2 – język polski (p. I. Górska), sala nr 109

lekcja 3 – matematyka (p. M. Baranowski), sala nr 2

lekcja 4 – matematyka (p. M. Baranowski), sala nr 2

lekcje 5-6 – grupy: R32 (p. D. Waszak), sala nr 211

F32 (p. D. Górna), sala nr 3

N36 (p. M. Idziak), sala nr 1

H36 (p. K. Dębicka), sala nr 111

Wtorek – 4 kwietnia 2023 r.

klasy I – III

– lekcje 1-4 – zgodnie z planem lekcji

– od lekcji 5:

  1. Osoby, które zadeklarowały udział w rekolekcjach – godz. 11:25 wyjście do WOK-u

Opieka:

1a – p. I. Górska

1b1 – p. J. Wucka

1b2, 3e – p. D. Górna

1c – p. A. Górska

1d – p. J. Tabaczyńska

1e, 4e1 – p. E. Sławska

1f – p. K. Koralewska-Kaźmierska

1g, 3a – p. M. Głowacki

2a – p. R. Czaja

2b – p. H. Półtoraczyk

2c – p. K. Domachowska

2d – p. V. Bakoś

2e – p. K. Dębicka

3b, 4c1 – p. D. Michalska

3c, 4a1 – p. M. Idziak

3d – p. R. Nowicki

4b1 – ks. M. Zawadzki

  1. Osoby, które zadeklarowały udział w lekcjach – lekcje wg podanego niżej planu

Klasy I

Lekcja 5 – klasy 1a, 1b1, 1b2, 1e, 1f, 1g – matematyka (p. M. Baranowski), sala nr 2

Lekcja 6 – klasy 1a, 1b1, 1b2, 1e, 1f, 1g – język angielski (p. M. Góralczyk), sala nr 215

Lekcja 7 – klasy 1a, 1b1, 1e, 1f, 1g – matematyka (p. G. Michalska), sala nr 101

Lekcja 8 – klasy 1a, 1b1, 1e, 1f, 1g – matematyka (p. G. Michalska), sala nr 101

Lekcja 9 – klasy 1e, 1f – fizyka (p. A. Nowicka), sala nr 213

Lekcja 10 – klasy 1e, 1f – fizyka (p. A. Nowicka), sala nr 213

Klasy II

Lekcja 5 – klasy 2a, 2b, 2c – język polski (p. H. Czajkowska), sala nr 111

Lekcja 6 – klasy 2a, 2b, 2c – język polski (p. H. Czajkowska), sala nr 111

Lekcja 7 – klasy 2a, 2b, 2c – historia (p. A. Murawiecka), sala nr 210

Lekcja 8 – klasy 2a, 2c – język polski (p. D. Michalska), sala nr 210

Lekcja 9 – klasa 2a – informatyka (p. J. Rogowski), sala nr 3

Klasy III

Lekcja 5 – klasy 3a, 3b – język angielski (p. M. Góralczyk), sala nr 215

Klasy 3d, 3e – historia (p. A. Murawiecka), sala 210

Lekcja 6 – klasy 3a, 3b – historia (p. A. Murawiecka), sala 210

Klasy 3d, 3e – fizyka (p. A. Nowicka), sala nr 213

Lekcja 7 – klasy 3a, 3b – fizyka (p. A. Nowicka), sala 213

Klasa 3d – informatyka (p. J. Rogowski), sala nr 3

Lekcja 8 – klasy 3a, 3b – historia (p. A. Murawiecka), sala nr 211

Klasy IV

– lekcje 1-4 – zgodnie z planem lekcji

– od lekcji 5:

  1. Osoby, które zadeklarowały udział w rekolekcjach – godz. 11:25 wyjście do WOK-u
  2. Osoby, które zadeklarowały udział w lekcjach – lekcje zgodnie z planem

Uwaga! Klasa 4d1 – od lekcji 3 – próbny egzamin maturalny z matematyki (poziom rozszerzony), sala nr 101, odp. p. J. Rewers

Środa – 5 kwietnia 2023 r.

Klasy I-IV

  1. Osoby, które zadeklarowały udział w rekolekcjach:

– lekcje 1-4 – zgodnie z planem

– godz. 11:25 – wyjście do Fary

  1. Osoby, które zadeklarowały udział w lekcjach – wszystkie lekcje zgodnie z planem