W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad trzysta pięćdziesięcioro uczestniczek i uczestników. Konkursowe kategorie były cztery: poezja, proza, przekład literacki z języka angielskiego Jurorzy konkursu otrzymali do oceny 147 zestawów wierszy, 106 prac prozatorskich, 97 przekładów i 5 etiud. Jury konkursu w składzie: prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska – przewodnicząca jury, prof. UAM dr hab. Marcin Telicki i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka przyznało nagrody, w każdej z dziedzin osobne i równorzędne.

W dziedzinie etiudy filmowej:

1. dla Pani Anny Brody z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, uczennicy Prof. Małgorzaty Witczak, za etiudę pt. Koszmar w głowie – 1200 zł;

2. dla Pana Iwo Wótkiewicza, Pana Krzysztofa Jareckiego i Pana Mateusza Siwka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, uczniów Prof. Arlety Wydrzyńskiej-Roszak, za etiudę pt. Rewers – 800 zł;

3. dla Pana Jacka Karbowiaka, Pani Anieli Kołodzińskiej i Pana Krzysztofa Mazura z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczniów Prof. Renaty Czai, za etiudę pt. Treny – 500 zł.

Ponadto dodatkowe nagrody przyznało Jury studenckie. Studenci specjalności komunikacja medialna w kategorii etiudy filmowej przyznali następujące nagrody:

  1. dla Pani Anny Brody z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, uczennicy Prof. Małgorzaty Witczak, za etiudę pt. Koszmar w głowie;
  2. dla Pana Jacka Karbowiaka, Pani Anieli Kołodzińskiej i Pana Krzysztofa Mazura z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczniów Prof. Renaty Czai, za etiudę pt. Treny;
  3. dla Pana Iwo Wótkiewicza, Pana Krzysztofa Jareckiego i Pana Mateusza Siwka z I Liceum Ogólnokształcącego Tadeusza Kościuszki w Koninie, uczniów Prof. Arlety Wydrzyńskiej-Roszak, za etiudę pt. Rewers.

Anieli Kołodzińskiej (3c1) i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy. Nagrodzony film można obejrzeć (nie bez wzruszenia serca i zachwytu oczu) pod wskazanym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=DVZqLvBQJQQ