Informujemy, że Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu ufundowała dwa stypendia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński. Bony edukacyjne ─ każdy o wartości 25 tysięcy złotych pozwalają na bezpłatną naukę przez okres trzech lat studiów na wybranym kierunku w trybie stacjonarnym WSHiU.

Warunkiem otrzymania stypendium WSHiU jest złożenie w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wniosku według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl
(w zakładce oświata ─ dla ucznia, studenta i rodzica). Wniosek można także przesłać pocztą.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2021 r.