Wraz z początkiem tego roku szkolnego, nasi uczniowie rywalizowali między sobą w Rankingu Klasowym organizowanym przez Samorząd Uczniowski. Co miesiąc, przydzielane im były zadania z rozmaitych dziedzin, które wykonywali z chęcią i zapałem. Za każde z nich otrzymywali punkty klasowe, które przydzielało im jury. Majowe zadanie było ostatnim w tej rywalizacji, dlatego już dziś możemy podać wyniki Rankingu Klasowego w roku szkolnym 2020/2021.

1. miejsce – klasa 1b 

2. miejsce – klasa 2c

3. miejsce – klasa 2ab

Serdecznie dziękujemy za te kilka miesięcy Waszego zaangażowania i chęci do wspólnego działania. Mamy nadzieję, że nasze pomysły i propozycje obudziły w Was kreatywność i zasiały ziarnko rywalizacji.