Romper w przestworzach CanSat 2022

Jako grupa młodzieży, która pragnie rozwijać się w możliwie jak największej ilości kierunków, wraz...

Czytaj więcej