REKRUTACJA DO LO

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 - złożenie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do poszczególnych oddziałów (z wyjątkiem dwujęzycznego i sportowego)

REKRUTACJA DO LO

Rekrutacja do Lo na rok szkolny 2021/2022 - ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych - testu z języka angielskiego oraz wyników próby sprawności fizycznej

SPORT

We Wrześni - finał wojewódzki Licealiady w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców

KONKURS BIOLOGICZNY

Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu "Ptaków śpiew" 2021 - test stopnia drugiego

REKRUTACJA DO LO

Rekrutacja do LO na rok szkolny 2021/2022 - kandydaci do LO dostarczają świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach testu ósmoklasisty, a w przypadku kandydata do oddziału sportowego także zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy prowadzącej szkolenie sportowe