Wydarzenia – ostatnio zakończone

REKRUTACJA DO LO

Rekrutacja do LO na rok szkolny 2021/2022 - kandydaci do LO dostarczają świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach testu ósmoklasisty, a w przypadku kandydata do oddziału sportowego także zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy prowadzącej szkolenie sportowe