NAUCZANIE ZDALNE

Zgodnie z decyzją MEiN w dniach 03-14.05.2021 odbywać się będzie nauczanie zdalne

PROMOCJA SZKOŁY

W SSP w Pyzdrach - spotkanie promocyjne z uczniami klas VIII - rekrutacja do LO na rok szkolny 2021/2022 (aplikacja MsTeams)

PROMOCJA SZKOŁY

W SSP w Pyzdrach - spotkanie promocyjne z uczniami klas VIII - rekrutacja do LO na rok szkolny 2021/2022 (aplikacja MsTeams)

EGZAMIN MATURALNY 2021

Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie - poziom rozszerzony